Steg 1 av 3

Bålsta IK - Route 666

Löpning
6 timmar
lördag 2019-04-06 kl. 10:00
Bålsta
50 kr
2019-04-05 12:00

För ytterligare info om bansträckning mm för Route 666, se hemsida ovan, klicka där på länken "Inbjudan"

Mitt mål är personligt rekord!
66 km på 6 timmar.
Vill du hänga på?

Ett minimalistiskt self-service 6-timmarslopp på en 1 mile rundbana.
På gång/cykelbanor runt mina kvarter, Västerängen i Bålsta, där jag ofta går mina kvällspromenader med hunden.
Men ändå officiell och kontrollmätt.
Ett roligare alternativ att köra ett eget 6-timmarspass.

Utan chip-tidtagning och annan sedvanlig servicenivå.
Manuell varvräkning av funktionär.
Var och en ansvarar för egen vätska och energi.
Därmed minimal startavgift, 50 kr.

Med släkt och vänner tror jag att vi kan hantera 40-50 deltagare.
Ta gärna med en funktionär du med!

Banan kommer under våren att mätas till exakt 1 mile av förbundsbanmätare Birger Fält.
Dock ingen barnlek! Satellitbilden bedrar, du ser den om du söker upp loppet på jogg.se.
Det är inte helt platt. 20 höjdmeter per varv enligt min gps-klocka när jag laddade upp det på jogg.se.
http://www.balstaik.se/Arrangemang/Route666/

66 km = 41 varv. 41x20m = 820 höjdmeter!

Start, mål och varvning
På den lilla grusplanen uppe i sydöstra hörnet. Egna medhavda bord/väskor/backar med tillhörigheter kommer där att övervakas av starter/varvräknare/slutsignalerare.

Trafikregler
I det sydvästra hörnet springer vi över ett övergångsställe. Sannolikt har vi ingen banvakt där.
Vi måste bete oss som folk och respektera gängse trafikregler och beakta vår egen säkerhet, även när tröttheten sätter in!

Mätning
Varvräknaren prickar av oss manuellt så var tydlig gentemot denne vid varvning så inget var tappas bort. Vi har ett mäthjul så mätning sker på sedvanligt sätt efter slutsignalen.

Ombyte och nummerlappar
Inne på Gröna dalens IP. Antingen i min klubb Bålsta IKs klubbstuga (finns bastu) och eventuellt dessutom i intilliggande omklädningsrum, beroende på antal startande. Härifrån är det ca 800m till start- och målområdet.

Medalj och prisutdelning
Öh…glöm! Men vi bjuder på lite fika i klubbstugan efteråt. Och trevligt umgänge.

Välkommen att hänga på hälsar,

Peter Glans
peter.c.glans(a)gmail.com
072-143 04 51

Lägg till deltagare