Örebro AIK Halvmaraton 2023

Örebro

Ett relativt platt lopp på en två-varvsbana som mestadels går på asfalt (ca 1 km bilburen grusväg). Start och mål i närheten av Karlslunds motionscentral och därifrån västra delarna av Örebro på mestadels cykel- och gångbanor.

Distanser:
* Halvmaraton (21,1 km)
* 10 km

Klasser:
* Tävling – Män och kvinnor på halvmaraton (kräver medlemskap i förening medlem i Svenska Friidrottsförbundet)
* Motion – Män och kvinnor på halvmaraton och 10 km

Maxtider:
* 2,5 timme för halvmaraton (21,1 km)
* 1,5 timme för 10 km

Banan är kontrollmätt av förbundsmätare Bertil Sundin (gäller både halvmaraton och 10 km).

Efteranmälan kan göras på plats på tävlingsdagen mellan kl 16.30-17.30 till en förhöjd avgift om 50 kr.

För mer information se här:
https://orebroaik.se/orebro-aik-halvmaraton/