Mental Health Run 2020

Stockholm

Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje.

För sjätte gången i rad anordnar vi Mental Health Run.
I detta lopp möts vi alla på lika villkor oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana.
Ett lopp som alla kan medverka i.

Vi är inte vinstdrivande utan vårt överskott går 2020 till Hjärnfondens psykiatrisk forskning.

Tack för varje steg du tar.