Lenas Lopp för Livet / Lena's Run for Life 2022

Virtuellt: var du vill i världen! / Virtual: wherever you want! Local events: Sundsvall, Stenungsund, Helsinki & Zürich. + lopp i Västerås med gemensam start

Scrolla för info om lokalt arrangemang / Scroll for English

LENAS LOPP FÖR LIVET: Gå och spring för forskning om äggstockscancer! Låg startavgift: 100 kr för vuxna och 50 kr för barn. Extra donationer välkomnas. Vi drivs av volontärer och varenda krona går till forskning om äggstockscancer!
Lagtävling. Anmäl ett lag med minst 4 personer, ingen övre gräns.

VIRTUELLT LOPP:
Delta var du vill i världen under en veckas tid: 29/8 - 4/9.
Du mäter upp din sträcka under din timmes löpning eller promenad med vilken klocka/app eller annat verktyg du vill. I anslutning till loppet får du ett mail med en länk till en sida där du registrerar din sträcka.

LENA'S RUN FOR LIFE: Walk and run for ovarian cancer research!
Low starting fee: 100 SEK (10EUR, 10USD, 10CHF), 50 SEK for kids. Additional donations are always welcome. We are 100% volunteer powered and every cent goes directly to ovarian cancer research.
Team challenge: Sign up a team with a minimum of 4 people and no upper limit.

VIRTUAL RUN:
Participate wherever you want, whenever you want during the week of August 29th and September 4th.
You track your own distance during your hour's run or walk, using any watch, app or other tool that you want. Before the Run you will receive an email with a link to a webpage to report your distance.