Mental Health Run 2024

Stockholm

Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje. För tionde gången i rad anordnar vi Mental Health Run.

Mental Health Run 2024 är 5 kilometer långt och starten är den 5 oktober på Djurgården i Stockholm.
Mellan 5 och 13 oktober kan du delta i den virtuella upplagan av loppet med egen vald sträcka.

I detta lopp ska alla kunna delta och vi möts alla på lika villkor oavsett bakgrund, förutsättningar, sjukdom eller motionsvana.

Vi är inte vinstdrivande utan hela vårt överskott doneras till den psykiatriska forskningen.

Tack för varje steg du tar!