Nätra Fjällskogslopp 2021

Nätra Fjällskog, Hinnsjön, Sidensjö

Den 14 augusti 2021 går premiärloppet av stapeln av det förhoppningsvis årligt återkommande Nätra Fjällskogslopp. Loppet arrangeras av Nätra Gif Ungdom som en del i fortsatt arbete att kunna bedriva en fotbollsverksamhet för alla ungdomar i och runt Nätra.

Mer information om loppet finns på hemsidan, se ovan.

Starten på loppet går ca 300 m in efter den skogsbilväg som startar vid Hinnsjöstugan.

Terrängen längst med banan varvar fin löpning längst stigar och grusvägar med blötare sträckor över myrar. Båda distanserna passerar ett flertal fäbodar och utmanande stigningar och utförslöpning ner mot mål bjuder på en förtrollande utsikt över Hinnsjön.

Väljer du den längre distansen på 15 km får ta dig upp på Selshöjden, Västanåhöjden och Blåvikshöjden och däremellan passera sex olika fäbodar.

Den kortare distansen på 8 km har även den Blåvikshöjden som avslutande utmaning, och du passerar Väster-Selsbodarna innan du tar dig ner mot målet.