Salaklassikern 2024

Sala

Vill du anmäla dig till hela Salaklassikern välj Salaklasikern Hela för rabbaterat pris och en personlig nummerväst du använder på arrangemangen du deltar i.

Salaklassikern kommer bestå av fyra stycken olika aktiviteter.
Vid tre genomförda aktiviteter erhåller man en Salaklassiker medalj!
Mer information om aktiviteterna hittar ni under respektive aktivitet.

Salaklassikern Kalender

Skidor/skridskor 17/2
Löpning 25/5
Simmning 27/7
Cykel 8/9


Information om varje aktivitet kommer finnas under varje aktivitet senast 2 månader innan loppet går.

Medaljcermoni kommer att ske på Lärkan 8/9