Information

Slottsparken, Malmö

Tre av fyra berörs av psykisk ohälsa som också är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Trots det känner många drabbade skuld och skam. Eftersom psykisk och fysisk hälsa hänger ihop vill vi genom loppet verka för rörelse och gemenskap.

Alla ska kunna delta i Mental Health Run oavsett bakgrund, ekonomiska förusättningar, ålder, sjukdom och motionsvana. Allt överskott från loppet går oavkortat till Psykiatrifonden som delar ut anslag till forskning.

Tack för varje steg du tar!

Läs mer om loppet på www.mhrmalmo.se.