Fredsloppet 2021 - Umeå

Umeå, Ålidhem Dungen

Starttider:
13.00 Promenadklass 2,1 km. utan tidtagning, alla åldrar
13.30 Löpningsklass 4,2 km. med tidtagning, vuxna och ungdomar

Kontaktperson: Joakim Tegblom
Kontaktuppgifter: fredsloppet.umea@gmail.com

Lokala arrangörer:
Kommunistiska partiet Umeå
RKU Umeå
Svensk-kubanska i Västerbotten