Endagslicens

Sverige

Endagslicens kostar 200 kronor och kan lösas via arrangören på plats på tävlingsdagen alt. här innan gällande vissa utvalda arrangemang. Du måste vara medlem i en förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet (STF), se hemsida ovan. Endagslicens kan endast lösas för tävling i Sverige.

OBS! Vid Klubb måste du ange förening ansluten till STF och inte ort. Man måste tävla för en svensk förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet (STF) för att FOLKSAM´s triathlonförsäkring ska gälla.
Frågor maila: info@svensktriathlon.org

Ta en skärmdump alt. skriv ut orderbekräftelsen på din köpta endagslicens och ta med till nummerlappsutlämningen på gällande tävling och visa upp.

Ska du köra mer än en tävling om året så rekommenderar vi att du löser helårslicens för 350 kr. Helårslicens gäller både för tävlingar i Sverige och utomlands. Du måste vara medlem i en förening ansluten till STF, se hemsida ovan för att lösa helårslicens.