Endagslicens

Sverige

Endagslicens kostar 200 kronor och kan lösas via arrangören på plats på tävlingsdagen alt. här innan gällande vissa utvalda arrangemang.
Du måste vara medlem i en förening ansluten till STF, se hemsida ovan. Endagslicens kan endast lösas för tävling i Sverige.

Ta en skärmdump alt. skriv ut orderbekräftelsen på din köpta endagslicens och ta med till nummerlappsutlämningen på gällande tävling och visa upp.

Ska du köra mer än en tävling om året så rekommenderar vi att du löser helårslicens för 350 kr. Helårslicens gäller både för tävlingar i Sverige och utomlands. Du måste vara medlem i en förening ansluten till STF, se hemsida ovan för att lösa helårslicens.