Växjö Marathon 2023

Växjö

Maratonbanan i Växjö är sannolikt Sveriges snabbaste. Banan går runt Växjösjön och springs i åtta varv. Höjdskillnaden på varvet är ca 3m.

Banan runt Växjösjön med en avstickare österut på Sigfridsområdet springs i åtta varv. Banan är platt och hård. En sträcka om ca 30 meter är gräs och ca 100 meter springs på fint grus. Kontrollmätning gjorde i juni 2018.

Banan är snitslad, förcyklist finns och även flaggvakter. Banan är inte avlyst, vilket innebär att vi samsas med fotgängare och cyklister på cykel och gångbanor. Vid tre platser längs banan förekommer även motortrafik.

Kilometerskyltar finns för 5, 10, 15, 20, 21,1, 25, 30, 35 och 40 km samt för 4, 3, 2 och 1 km kvar till varvning/mål.