Startplats till försäljning

Startplatsen är såld och överförd till en ny deltagare.