Steg 1 av 3

Mental Health Run 2022 - Mental Health Run Stockholm Reducerad

Löpning
5 km
lördag 2022-10-01 kl. 13:00
Stockholm
30 kr
2022-09-11 23:59

Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje. För åttonde gången i rad anordnar vi Mental Health Run.

Mental Health Run 2022 startar den 1 oktober på Djurgården i Stockholm.
Mellan den 1 och 10 oktober kan du delta i den virtuella upplagan loppet

I detta lopp ska alla kunna delta och vi möts alla på lika villkor oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana.

Vi är inte vinstdrivande utan vårt överskott doneras till den psykiatriska forskningen.

Tack för varje steg du tar.

Anmälan till Mental Health Run reducerad öppnar i vår

Anmälan öppnar 1 mars och det finns 50 platser. Dessa är till för dem som är i vård och/eller har ekonomiska svårigheter.