Steg 1 av 3

VXO Ultrafest 2023 - VXO24h (SM i 24-timmarslöpning)

Löpning
24 timmar
lördag 2023-04-29 kl. 11:00
söndag 2023-04-30 kl. 11:00
Växjö
1200 kr
2023-04-19 12:00

Svenskt Mästerskap och Ultralöpningsfest i Växjö 29-30 april 2023!
Växjö Löparklubb arrangerar VXO24h och VXO Frontyard.
VXO24h är Svenskt Mästerskap i 24-timmarslöpning 2023 och arrangeras i samarbete med SFIF (Svenska Friidrottsförbundet).

VXO24h är ett 24-timmarslopp som går utomhus på en drygt 800 m lång, flack bana vid sjön Trummens strand i Växjö.
Loppet har full klassindelning för SM och VSM samt motionsklass för den som inte kan eller vill delta i SM-klass.
Välkommen till löparfest i Växjö 29-30 april!

Åldersgräns: För att delta i tävling måste deltagaren under året fylla minst 17 år, d.v.s. vara född 2006 eller tidigare.

SM-behörighet: För att delta i SM måste löpare representera en förening som är medlem i Svenska Friidrottsförbundet. Vid osäkerhet om föreningen är medlem eller inte, använd denna sökfunktion: https://idrottonline.se/SvenskaFriidrottsforbundet/foreningssok

Utländsk medborgare kan vara SM-behörig om nedanstående villkor är uppfyllda:
1. har varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige i minst ett år
2. har tillstånd från hemlandets nationsförbund att representera svensk förening och
3. inte under samma kalenderår deltar i nationellt mästerskap i hemlandet.
Kontakta hanna.strindhag@friidrott.se för information om hur ansökan om tävlingstillstånd för utländsk medborgare går till.

Lägg till deltagare