Steg 1 av 3

VXO Ultrafest 2022 - VXO100k (SM i 100 kilometer)

Löpning
100 km
lördag 2022-04-23 kl. 08:00
Växjö
800 kr
2022-04-13 23:59

Svenskt Mästerskap och Ultralöpningsfest i Växjö 23-24 april 2022!!
Växjö Löparklubb arrangerar för första gången VXO24h och VXO100k.
Båda loppen är Svenskt Mästerskap 2022 och arrangeras i samarbete med SFIF (Svenska Friidrottsförbundet).

VXO100k är ett 100-kilometerslopp som går på en flack bana runt sjön Trummen i Växjö. Banan är ca 3,3 km lång, och underlaget består främst av asfalt, med vissa gruspartier.
Loppet har full klassindelning för SM och VSM samt motionsklass för den som inte kan eller vill delta i SM-klass.
Välkommen till löparfest i Växjö 23-24 april!

Åldersgräns: För att delta i tävling måste deltagaren under året fylla minst 17 år, d.v.s. vara född 2005 eller tidigare.

SM-behörighet: För att delta i SM måste löpare representera en förening som är medlem i Svenska Friidrottsförbundet. Vid osäkerhet om föreningen är medlem eller inte, använd denna sökfunktion: https://idrottonline.se/SvenskaFriidrottsforbundet/foreningssok

Utländsk medborgare kan vara SM-behörig om nedanstående villkor är uppfyllda:
1. har varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige i minst ett år
2. har tillstånd från hemlandets nationsförbund att representera svensk förening och
3. inte under samma kalenderår deltar i nationellt mästerskap i hemlandet.
Kontakta frida.lindstrom@friidrott.se för information om hur ansökan om tävlingstillstånd för utländsk medborgare går till.

Lägg till deltagare