Steg 1 av 3

BRM 300K

Cykel
30 mil
lördag 2021-05-15 kl. 07:00
Broparken, Brogatan 2 Umeå
100 kr
2021-05-14 15:00

Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 15 maj
Min-/Maxtid: 09:00 – 20:00 tim
Kontroller: 5 (+ start/mål)
Kontrollorter: Olofsfors, Bjurholm, Vindeln, Åkullsjön, Täfteå
Längd, totalt: 300,2 km
Höjdskillnad, totalt: 2683 m
Banan på Strava: www.strava.com/routes/2718807644639103386

VIKTIGT ATT NOTERA! Du ansvarar själv för all tidtagning i loppet och detta görs elektroniskt via loppets webbsida: www.västerbottenbrevet.se/brm300k. För att registrera tider på webbsidan behöver du känna till ditt startnummer. Startnumret är detsamma som ordernumret i mejlkvittot som du får efter anmälan. För att få en godkänd sluttid måste du följa nedanstående rutin vid start-/målplatsen samt ute på banan vid kontrollerna:

1. öppna loppets webbsida i mobilen
2. ange startnummer (mejlkvittots ordernummer)
3. ange aktuell kontroll
4. klicka på bekräfta
5. ta en selfie vid platsen (kan vid behov begäras som bevis på närvaro)

Genom den elektroniska registreringen administreras ditt cykellopp i efterhand. Du får ett brevet-kort senare under året (tillsammans med en medalj om du betalade tillägget för den när du anmälde dig).

Lägg till deltagare