Steg 1 av 3

Fredsloppet 2021 - Sundbyberg - Promenad Vuxen 2,5 km

Promenad
2,5 km
lördag 2021-08-28 kl. 10:00
Sundbyberg - Ursvik
250 kr
2021-08-28 20:00

Klasser
T5 = 5km kvinnor, män, ungdomar (tidtagning, gemensam start)
M5 = 5km, vuxna, ungdomar (valfri starttid, egen tidtagning)
Barn= 1,5 km (rek. ålder upp till 13 år)
G = Promenad 2,5 km Alla åldrar
MF = Minifredslopp 300 m Flickor o pojkar – 8 år och yngre

Möjlighet att starta vid valfri tid mellan kl. 10.00-11.45 för de som ej önskar tidtagning och gemensam start.

10.00 - Nummerlappsutdelning och cafét öppnar
10.00-11.45 Start för de som vill springa/promenera utan gemensam start och tidtagning
10.15-11.30 Minifredslopp
11.15 - Start 1,5 km (7-13 år)
12.00 Start 5 KM Tidtagning

Medarrangör:
Vänsterpartiet Sundbyberg
Kommunistiska Partiet Stockholm
Svensk-Kubanska föreningen Stockholm
Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter Chile-Sverige

Kontakter: Fredsloppet Sundbyberg:
Hans Hamrin e-post: hans.hamrin56@outlook.com
Ylva Thyr e-post: ylvathyr@gmail.com

10.00-11.45 Start för de som vill springa/promenera utan gemensam start och tidtagning

Anmälan tyvärr inte möjlig

Anmälningstiden är slut, kontrollera med arrangören hur du gör en efteranmälan.