Anmälda till Halloween Night Trail 2022 Avancerad sök

10 km

Namn Klass Ort Födelseår
Lina Bergström 10 km 1988
Stina Bernqvist 10 km 1984

5 km

Namn Klass Ort Födelseår
Ola Jönsson 5 km 1984
Tim Andersson 5 km 1996

Barnrundan 2 km

Namn Klass Ort Födelseår
Iris Holmberg 2 km 2016