Anmälda till Skövde 6-Timmars 2020 Avancerad sök

6-Timmars

Namn Klubb Klass Ort Födelseår
Tobias Ljunggren M motion
Anna Lindström K motion
Leif Johansson M75
Amanda Nolhage K motion
Lars-Göran Olausson M65
Eddy Hultgren M60
Marita Björk K60
Linus Söderlund M40
Krisztina Fogarasiné Veres K35
László Fogarasi M35
Anna Ahlvin K40
Kurt Gustavsson M70
Anders Ågren M50
Mats Liljegren M40
Fredrika Karlsson K45
Anna Malmborg K40
Jonas Brantvall M45
Thérese Eriksson K senior
Carolina Pansar K35
Malin Olsson K50
Karolina Petersen K40
Kjell Englund M60
Daniel Ohlin M45
Henrik Roos M40
Tommy Carlsson M50
Mikael Nordström M motion
Mathias Johansson M50
Johan Lindhult M motion
Cina Lindhult K motion
Peter Svensson M60
Ann-Sofie Åhman K50
cecilia flodqvist K40
Sigvard Koplimäe M70
Anders Götmark M40
Anne-Lie Nielsen K45
Anders Krok M55
Niclas Dia M55
Catharina Henriksson K50
Anders Jelander M55

3-Timmars

Namn Klubb Klass Ort Födelseår
Rasmus Andersson M motion
Charlotta Mellgren K35
Ann-Sofie Omarsson K motion
Jan-Erik Backman M motion
Felicia Otterborg K motion
Hampus Otterborg M motion
Judith Jörneskog K motion
Ingela Jonsson K motion

1-Timmars

Inga anmälda
Namn Klubb Klass Ort Födelseår

Mat efter tävlingen för ej tävlande

Namn Klass Ort
Eva-Lena Nolhage
Patrik Hallsten