Anmälda till Springtime 2020 Avancerad sök

10 km

Namn Klass Kön
Felix Loftenius Herrar Man
Sanna Mangs Damer Kvinna
Emma Nordh Damer Kvinna
David Franck Herrar Man
Ludvig Hellman Herrar Man
Eric Byström Herrar Man
Daniel Karlsson Herrar Man
Stefan Walltin Herrar Man
Martin Pedersen Herrar Man
Tove Hjertonsson Damer Kvinna
Lennart Jensen Herrar Man
Henrik Eriksson Herrar Man
Peter Blomberg Herrar Man
Anders Olsson Herrar Man
Kristina Olsson Damer Kvinna
Marcus Persson Herrar Man
André Olsson Herrar Man
Anna Strandqvist Damer Kvinna
Joakim Hellborg Herrar Man
Christina Sundin Damer Kvinna
Tobias Svensson Herrar Man
Andreas Christensen Herrar Man
Jeppe Ling Herrar Man
Thomas Svensson Herrar Man
David Saganowski Herrar Man
Elin Nilsson Damer Kvinna
peter nilsson Herrar Man
Martin Persson Herrar Man
Cecilia Persson Damer Kvinna
Inga-Britt Borg Damer Kvinna
Tomas Borg Herrar Man
Johnny Mårtensson Herrar Man
Helene Mårtensson Damer Kvinna
John Fellmert Herrar Man
Johan Ahlberg Herrar Man
Anneli Ansböl Damer Kvinna
Daniel Liljebladh Herrar Man
Marinel Walfridsson Herrar Man
olof sjöstrand Herrar Man
Nelly Sjöstrand Damer Kvinna
Alex Sjöstrand Damer Kvinna
Dennis Petersen Herrar Man
Daniel Eriksson Herrar Man
Patrik Nilén Herrar Man
Bo-göran Johnsson Herrar Man
Tobias Lindkvist Herrar Man
Johannes Ahlgren Herrar Man
Alma Aronsson Damer Kvinna
Daniel Jorme Herrar Man
Lennart Jönsson Herrar Man
Tina Reimer Damer Kvinna
Jenny Nilsson Damer Kvinna
Roger Persson Herrar Man
Anne Ekdahl Damer Kvinna
Richard Boman Herrar Man
Leif Grönqvist Herrar Man
Eva Thomasson Damer Kvinna
Fredrik Jansson Herrar Man
Maria Persson Damer Kvinna
Daniel Lund Herrar Man
Ann-Louise Westman Damer Kvinna
Tina Wrang Damer Kvinna
C-J Wrang Herrar Man
Cecila Andersen Damer Kvinna
Angelica Billing Damer Kvinna
Love Mark Herrar Man
Johan Mark Herrar Man
Annie Wetterup Damer Kvinna
Patrick Wetterup Herrar Man
Daniel Arthursson Herrar Man
Patricia Brobeck Damer Kvinna
Patrik Armbäck Herrar Man
Håkan Reistad Herrar Man
Yannick Häggström Herrar Man
Jørgen Olsen Herrar Man
Stepheanne Ekstrand Damer Kvinna
Emilie Olsson Damer Kvinna
Camilla Nihlén Damer Kvinna
Patrik de la Motte Herrar Man
Ola Olofsson Herrar Man
Joakim Holdeberg Herrar Man
Daniel Ohlin Herrar Man
Erik Alnervik Herrar Man
Niclas Malm Herrar Man
Lars Stålhammar Herrar Man
Filip Stenström Herrar Man
Malin Falkman Damer Kvinna
Richard Berling Herrar Man
Martin Bredahl Herrar Man
Börje Bredahl Herrar Man
Henric Lönnerheden Herrar Man
Malin Olsson Damer Kvinna
David Ögren Høj Herrar Man
Sara Davidsson Damer Kvinna
Anders Holmner Herrar Man
Staffan Lundriksson Herrar Man
Adam J. Bergstedt Herrar Man
Arvid Norling Herrar Man
Angelica Tagliarini Damer Kvinna
Anton Gunnarsson Herrar Man
Markus Johansson Herrar Man
Lars Ståhl Herrar Man
Stefan Pettersson Herrar Man
Åke Nygren Herrar Man
Joakim Ekberg Herrar Man
Elizabeth Ramberg Damer Kvinna
Ingvar Holmner Herrar Man
Per Arheden Herrar Man
Mia Arheden Damer Kvinna
Julia Arheden Damer Kvinna
Johan Land Herrar Man
Christer Ericsson Herrar Man
Kenny Linder Herrar Man
Mirko Paspalj Herrar Man
Mari Ahnfeldt Damer Kvinna
Amanda Palo Damer Kvinna
Mats Henriksson Herrar Man
Henrik Johansson Herrar Man
Fredrik Johansson Herrar Man
Kristin Olsson Damer Kvinna
Martin Paulsson Herrar Man
Martin Edebol Herrar Man
Per Ekdahl Herrar Man
Heinz Somplatzki Herrar Man
Kristian Berlin Herrar Man
Jonny Hansson Herrar Man
Jörgen Wiktorin Herrar Man
Lars Lewold Herrar Man
Annelie Andersson Damer Kvinna
christian thomas Herrar Man
Jenny Sollenius Damer Kvinna
Göran Wallin Herrar Man
Dennis Windahl Herrar Man
Annika Starwing Damer Kvinna
Petra Ljungdahl Damer Kvinna
Petter Bengtsson Herrar Man
Andrew Brown Herrar Man
Sofia Ahlqvist Rudendal Damer Kvinna
Anna Ejmefors-Bjørkmann Damer Kvinna
Jill Jensen Damer Kvinna
Patrik Drakenberg Herrar Man
Malin Thörnwall Damer Kvinna
Anette Brindwall Damer Kvinna
Ulf Lindahl Herrar Man
Joachim Ekdahl Herrar Man
Jon Lilja Herrar Man
David Behrens Herrar Man
Katarina Jarring Damer Kvinna
Kajsa Araskoug Damer Kvinna
Lennart Araskoug Herrar Man
Anna Finnström Damer Kvinna
Markus Eriksson Herrar Man
Markus Palmkvist Herrar Man
Joanna Nordlund Damer Kvinna
Rose-Marie Lind Damer Kvinna
Susanne Kjellsson Damer Kvinna
Daniel Lindgren Herrar Man
Jonas Cedergren Herrar Man
Annette Hansson Damer Kvinna
Ninni Lindertz Damer Kvinna
Ola Thomson Herrar Man
Cecilia Karlén Damer Kvinna
Anna Sjögren Damer Kvinna
Petra Lokrantz Damer Kvinna
Andreas Broberg Herrar Man
Rickard Ljung Herrar Man
Annika Hedman Damer Kvinna
Katarina Björklund Damer Kvinna
Rikard Nilsson Herrar Man
Martin Bergström Herrar Man
Matthew Cusick Herrar Man
Tobias Thorén Herrar Man
Lennart Bengtsson Herrar Man
Bo Nilsson Herrar Man
Charlotta Nilsson Damer Kvinna
Gunilla Luthra Damer Kvinna
Mathias Wikhamre Herrar Man
Markus Lundgren Herrar Man
Jessica Strömberg Damer Kvinna
Alexandra Fritz Damer Kvinna
Lars Henrik Fritz Herrar Man
Kevin Quinn Herrar Man
Hannah Quinn Damer Kvinna
Pia Wiles Damer Kvinna
Mikael Bauhn Herrar Man
Josefin Olsson Damer Kvinna
Andréas Hansson Herrar Man
Martin Gustafsson Herrar Man
Thomas Karlsson Herrar Man
Linda Börjesson Damer Kvinna
Eva Sandberg Damer Kvinna
Oscar Sandberg Herrar Man
Patrik Andersson Herrar Man
Niclas Håkansson Herrar Man
Tobias Lindeblad Herrar Man
Viktor Åkerberg Herrar Man
Andreas Rasmusson Herrar Man
Jimmy Karlsson Herrar Man
Pernilla Jägerfall Damer Kvinna
Alexander Jägerfall Herrar Man
Lisa Bengtsson Damer Kvinna
Jonas Blomberg Herrar Man
Ewa Jonsson Damer Kvinna
Ulrika Westh Damer Kvinna
Jonas Wander-Levin Herrar Man
Carina Wander-Levin Damer Kvinna
Jonas Bohman Herrar Man
Mattias Svensson Herrar Man
Andreas Svensson Herrar Man
Linus Svensson Herrar Man
Fredrik Löndahl Herrar Man
Susanne Stark Damer Kvinna
Phattaraporn Kunnawan Damer Kvinna
Kamala Nikke Limutairat Damer Kvinna
Thikhamporn Persson Damer Kvinna
Helena Taps Damer Kvinna
Lasse Göransson Herrar Man
Urban Olsson Herrar Man
Alex Sniper Olsson Herrar Man
Fredrik Svensson Herrar Man
Björn G. Wallin Herrar Man
Therese Larsson Damer Kvinna
Marcus Larsson Herrar Man
Mariella Löndahl Damer Kvinna
Jenny Bälter Damer Kvinna
Jenny Johansson Damer Kvinna
Marie Siversson Damer Kvinna
Alicia , Aziza Munke Damer Kvinna
Malin Hansson Damer Kvinna
Camilla Collvik Damer Kvinna
Jenny Johannesson Damer Kvinna
Charlotte Angel Damer Kvinna
Nette Hjort Damer Kvinna
Linda Sturesson Damer Kvinna
Malin Hansen Damer Kvinna
Kerstin Hammar Axelsson Damer Kvinna
Peter Helperin Herrar Man
Daniel Nord Herrar Man
Anna-Carin Wallin Damer Kvinna
Elsa Rosberg Damer Kvinna
Anton Rosberg Herrar Man
Rikard Wolf Herrar Man
Manuel Lemholt Berger Herrar Man
Tomas Gunnarsson Herrar Man
Mikael Hallin Herrar Man
Åsa Hallin Damer Kvinna
Daniel Wiklund Herrar Man
Erik Ahlström Herrar Man
Henriette Jareklew Damer Kvinna
Hanna Liljeström Damer Kvinna
Helen Öhrn Gustafsson Damer Kvinna
Susanne Kristensson Damer Kvinna
Josefin Eriksson Damer Kvinna
Maria Larsson Damer Kvinna
Jens Söderlund Herrar Man
Carl Söderlund Herrar Man
Konrad Söderlund Herrar Man
Sandra Andersson Damer Kvinna
Bengt Nilsson Herrar Man
Åsa Medina Damer Kvinna
Cecilia Angel Damer Kvinna
Tommy Sandell Herrar Man
Håkan Henningsson Herrar Man
Peter Berg Herrar Man
Annika Karlsson Damer Kvinna
Kenni Persson Herrar Man
Hampus Rönnberg Herrar Man
Emmy Kopfinger Damer Kvinna
Ann-Sofie Eriksson Damer Kvinna
Lars Istrell Herrar Man
Isabella Bengtsson Damer Kvinna
Jonas Hamsås Herrar Man
Fredrik Paulsson Herrar Man
Veronica Klang Malmsjö Damer Kvinna
Michaela Howard Damer Kvinna
Ursula Klang Damer Kvinna
Marie Petersson Damer Kvinna
Love Persson Herrar Man
Mandy Law Damer Kvinna
Paul Hanstål Herrar Man
Pär Boman Herrar Man
Bernt Andersson Herrar Man
John Brogård Herrar Man
Emil Hoolmé Herrar Man
Rebecka Hoolmé Damer Kvinna
Peter Gustavsson Herrar Man
Annelie Böök Nilsson Damer Kvinna
Johan Olsson Herrar Man
Karin Storm Damer Kvinna
Åsa Yhlen Damer Kvinna
Désirée Frost Damer Kvinna
Rolf Nilsson Herrar Man
Claes Johnsson Herrar Man
Kenneth Aarenstrup Herrar Man
Christina Bernborg Damer Kvinna
Erik Bernborg Herrar Man
Daniel Broms Herrar Man
Richard Boman Herrar Man
Elisabeth Sahlberg Damer Kvinna
Joakim Eriksson Herrar Man
Mateusz Brudz Herrar Man
Kärsti Asplund Damer Kvinna
Mats Johansson Herrar Man
Carina Arnesson Damer Kvinna
Freddy Carlsson Damer Kvinna
Björn Broo Herrar Man
Susanne Broo Damer Kvinna
Britt-Mari Fagertun Damer Kvinna
Mats Nilsson Herrar Man
Joakim Nilsson Herrar Man
Sven Ohlsson Herrar Man
Jesper Schönbeck Herrar Man
Mats Jonsson Herrar Man
Bo Andersson Herrar Man
Philip Stezelow Herrar Man
Mats Lundgren Herrar Man
Maria Ekstrand Ragnar Damer Kvinna
Ulf Stapelfeldt Herrar Man
Sara Amedro Damer Kvinna
Oscar Iwerdal Herrar Man
Tyrone Johansson Herrar Man
Anna Franzén Damer Kvinna
Jenny Johansson Damer Kvinna
Zlatan Rahic Herrar Man
Majlis Persson Damer Kvinna
Jonas Persson Herrar Man
Anette Groves Damer Kvinna
Susann Christiansson Damer Kvinna
Tina Lidner Damer Kvinna
Sara Frännlid Damer Kvinna
Lina Karlsson Damer Kvinna
Fredrik Tottie Herrar Man
Andreas Dolk Herrar Man
Joel Persson Herrar Man
Jennie Kristensen Damer Kvinna
Annie Nielsen Damer Kvinna
Peter Ebbersten Herrar Man
Joel Ebbersten Herrar Man
Sven-Ingvar Ericsson Herrar Man
Patrik Erlandsson Herrar Man
Bertil Persson Herrar Man
Magnus Persson Herrar Man
Stefan Bertlett Herrar Man
Fredrik Tryggmo Herrar Man
Malisa Green Damer Kvinna
Marie Nederman Damer Kvinna
Catrine Duvander Damer Kvinna
Fredrik Duvander Herrar Man
Radenko Jovic Herrar Man
Michael Madsen Herrar Man
Kenneth Persson Herrar Man
PerInge Fredell Herrar Man
Anna Lindberg Damer Kvinna
Ola Eriksson Herrar Man
David Mattsson Herrar Man
Esbjörn Olofsson Herrar Man
Anna Månsson Damer Kvinna
Jonas Plate Petersson Herrar Man
Josefine Thorén Damer Kvinna
Peter Säfstrand Herrar Man
Sofie Egebrant Damer Kvinna
Sophie Uppgren Damer Kvinna
Hanna Glock Damer Kvinna
Jimi Sköld Herrar Man
Carl-Johan Widén Herrar Man
Mikael lindberg Herrar Man
Kent Landin Herrar Man
Charlotta Hansen Damer Kvinna
Carsten Hansen Herrar Man
villy hansen Herrar Man
Petra Nilsson Damer Kvinna
Niklas Benjaminsson Herrar Man
Ida Benjaminsson Damer Kvinna
Eva Eriksson Damer Kvinna
Jesper Johnsson Herrar Man
Amelie Billsten-Johnsson Damer Kvinna
Peter Mailand Herrar Man
Joel Andersson Herrar Man
Hannah Lindell Damer Kvinna
Ralph Svensson Herrar Man
Jonas Kirkegaard Herrar Man
Linda Edh Damer Kvinna
Maria Bergwall Damer Kvinna
Ulla-Maj Tholander Damer Kvinna
Bjarke Eriksen Herrar Man
Marcus Olsson Herrar Man
Stefan Alkmyr Herrar Man

5 km

Namn Klass Kön
Ida Sandwång Damer Kvinna
Catarina Sandwång Damer Kvinna
Britt Thörnwall Damer Kvinna
Mimmi Hellborg Damer Kvinna
Helena Svensson Damer Kvinna
Mi Wingh Damer Kvinna
Suzanne Frostpil Damer Kvinna
Hanna Rundh Damer Kvinna
Ingemar Queckfeldt Herrar Man
Ann-Sofie Albertsson Damer Kvinna
Petra Svensson Damer Kvinna
Marie Sjöberg Damer Kvinna
Sofia Möller Damer Kvinna
Joakim Mortensen Herrar Man
Anna Ocasio Damer Kvinna
Claes Dahlström Herrar Man
pontus witt Herrar Man
Malin Örtengren Damer Kvinna
Bengt-Ove Larsson Herrar Man
Karin Odhelius Damer Kvinna
Björn Andersson Herrar Man
Staffan Andersson Herrar Man
Martin Josefsson Herrar Man
Philip Henningsson Herrar Man
Janne Guldstrand Herrar Man
Leif Odung Herrar Man
Britt-Marie Odung Damer Kvinna
Christel Jansson Damer Kvinna
Pontus Fridén Herrar Man
Niklas Kjellander Herrar Man
Annika Eriksson Damer Kvinna
Håkan Olofsson Herrar Man
Peter Hägg Herrar Man
Marie Hägg Damer Kvinna
Emma Schwitzgold Damer Kvinna
Carina Sundell Damer Kvinna
Isabelle Lindholm Damer Kvinna
Malin Åkerberg Damer Kvinna
Anna Burman Damer Kvinna
Alexandra Prasongsuk Becker Damer Kvinna
Axel Lokrantz Herrar Man
Sofie Svensson Damer Kvinna
Jenny Brinkby Damer Kvinna
Johan Sundqvist Herrar Man
Felicia Paradis Damer Kvinna
leif lilja Herrar Man
Camilla Johansson Damer Kvinna
Stina Noltorp Damer Kvinna
Sara Ramberg Damer Kvinna
Linda Plateryd Damer Kvinna
Nils-Olof Nilsson Herrar Man
Rolf Bergsen Herrar Man
Mikaela Torstensson Damer Kvinna
Annika Artell Damer Kvinna
Markus Nilsson Herrar Man
Henrik Nilsson Herrar Man
Clas Nachmanson Herrar Man
Carl-Anders Larsson Herrar Man
Bengt Eriksson Herrar Man
Inger Lundell Damer Kvinna
Maria Kristoffersson Damer Kvinna
Amanda Olofsson Chrona Damer Kvinna
mattias lindoff Herrar Man
Lennart Thore Herrar Man
Niclas Olsson Herrar Man
Ann - Charlotte Johansson Damer Kvinna

10 km ungdomar upp till 20 år

Namn Klass Kön
Zac Jellum Ling Herrar Man
felix nilsson Herrar Man
hugo nilsson Herrar Man
Ragnar Falkman Herrar Man
David Rosengren Herrar Man
Aprilia Ahnfeldt Damer Kvinna
Malte Broomé Herrar Man
Kalle Gullstrand Herrar Man
Elin Birkvig Damer Kvinna
Vilma Lindkvist Damer Kvinna
Frans Andersson Herrar Man
Petter Ohlsson Herrar Man
Clara Quinn Damer Kvinna
Erik Sundell Herrar Man
Emelie Sundell Damer Kvinna
Matilda Malmros Damer Kvinna
Elsa Aurell Damer Kvinna
Jonathan Jemsö Magnusson Herrar Man
Rasmus Paulsson Herrar Man
Lennarth Nilsson Herrar Man
Adrian Garpvall Herrar Man
Emil Nilsson Englund Herrar Man
Elliot Säfstrand Herrar Man
Kelvin Säfstrand Herrar Man

5 km ungdomar upp till 20 år

Namn Klass Kön
Lova Nilsson Damer Kvinna
Ahlbin Frostpil Herrar Man
Julia Fellmert Damer Kvinna
Felizia Queckfeldt Damer Kvinna
Izabella Garrido Damer Kvinna
Viktoria Hägg Damer Kvinna
Johanna Hägg Damer Kvinna
Elisabeth Löndahl Damer Kvinna
Alexandra Prasongsuk Persson Damer Kvinna
Kanokporn Phuttakhann Damer Kvinna
Kelly Jöraas Damer Kvinna
Elin Artell Damer Kvinna
Melinda Brogren Damer Kvinna

21,1 km

Namn Klass Kön
Johan Andersson Herrar Man
Robert Burman Herrar Man
Christian Görman Herrar Man
Henrik Persson Herrar Man
Ali Soltanzadeh Herrar Man
Fredrik Steinmann Herrar Man
Mads Jensen Herrar Man
Klas Abelson Herrar Man
Daniel Eriksson Herrar Man
Rikard Görman Herrar Man
Stefan Börjesson Herrar Man
Sandra Larsson Damer Kvinna
Hasse Broomé Herrar Man
Luca Demartino Herrar Man
Joakim Borg Herrar Man
Jonathan Blomquist Herrar Man
Ebba Adnervik Damer Kvinna
Felicia Edströmer Damer Kvinna
Maja Vinnerljung Damer Kvinna
Jonas Sporrstedt Lätt Herrar Man
Sara Petersson Damer Kvinna
James Brockie Herrar Man
Tim Freschi Herrar Man
Emma Bengtsson Damer Kvinna
Liam Hjalmarsson Herrar Man
Jessica Cedervall Damer Kvinna
Daniel Törnquist Herrar Man
Joel Wibelius Herrar Man
Anders Nilsson Herrar Man
Karl Jansson Herrar Man
Paulina Jansson Damer Kvinna
Daniela Bordet Lokrantz Damer Kvinna
Mikael Ohlsson Herrar Man
Jesper Magnusson Herrar Man
Simon Larsen Herrar Man
Caroline Larsen Damer Kvinna
Kenneth Backström Herrar Man
Elin Backström Damer Kvinna
Johan Edlund Herrar Man
Eva Höjman Damer Kvinna
Jacob Paulsson Herrar Man
Anders Paulsson Herrar Man
Anna da Silva Börjesson Damer Kvinna
Ted Nilsson Herrar Man
Birgitta Sennestedt Damer Kvinna
Cecilia Lindell Damer Kvinna
Roger Johansson Herrar Man
Sofia Johansson Damer Kvinna
Dan Nilsson Herrar Man
Markus Friman Herrar Man
Jonas Ekberg Herrar Man
Marcus Andersson Herrar Man
Pierre Anderssson Herrar Man
Håkan Prata Herrar Man

10 km Lagtävling

Namn Klass Kön
Mats Fellmert Man
Simon Persson Man
Benny Pham Man
Katia Boberg
Emily Millnert Kvinna
Sofia Gidoff-Kempe

5 km Lagtävling

Namn Klass
Satu Fellmert
Håkan Wallander
Robert Baclija
Jörgen Jönsson
Anders Segerlund
Sofia Gidoff-Kempe
Carina Schüler

1,6 km (födda 2008-2013)

Namn Klass Kön
Finn Persson Pojkar Man
Sid Eriksson Pojkar Man
Lo Eriksson Pojkar Man
Arvid de la Motte Pojkar Man
Nellie Ullmark Flickor Kvinna
Sofia Aleshkov Flickor Kvinna
Vera Aleshkov Flickor Kvinna
Alfons Forsell Pojkar Man
Ylva Glock Flickor Kvinna
Tuva Glock Flickor Kvinna